Helene Schelfhaut

Bachelor in de logopedie en audiologie

Als logopediste in De Groeipraktijk ga ik aan de slag met:

  • Spreken: ondersteuning, vertrouwen en optimalisatie van spraak, articulatie- en vloeiendheidstraining, ondersteuning van taalontwikkeling bij kinderen, …
  • Leren: individugerichte therapie voor lezen en spellen, talentgericht werken, het grijpen en realiseren van groeikansen, …
  • Voelen: psycho-educatie, vertrouwen opkrikken, positief welbevinden nastreven en realiseren, motivatie en zin in het leren opwekken, …
  • Spelen: op een speelse, interactieve wijze kinderen laten verkennen, leren, groeien en ontplooien

Mijn talenten

  • Empathisch
  • Levenslustig
  • Holistisch denkend
  • Creatief

Mijn achtergrond

In juni 2017 studeerde ik af als professionele bachelor in de logopedie aan campus Sanderus te Antwerpen. Mijn focus is blijven ontdekken, leren en groeien. Als toekomstbeeld streef ik ernaar mijn passie in de logopedie verder uit te breiden en mij te verdiepen in vloeiendheidsstoornissen.

Jarenlang heb ik me ge├źngageerd binnen jeugdwerkingen, zoals de jeugdbeweging (leiding) en speelplein (hoofdleiding), waarin ik uitgebreid ervaring heb opgedaan rond de mens en kinderen in het bijzonder.

Het welbevinden en de talenten van ieder individu staan in mijn werken centraal, waarbij communicatie een belangrijk punt is. Dankzij meerdere stages in groepspraktijken heb ik de kans gekregen om vanuit deze visie mensen professioneel te helpen, te begeleiden en samen te groeien.

Ik volg sterk de visie dat iedere persoon anders is en daardoor nood heeft aan een eigen aanpak. Dit triggert mij om ieder te leren kennen, connectie te maken en samen vooruit te gaan.

Ieder mens is een uniek persoon en eigenlijk, op zichzelf, het grootste kunstwerk ooit.

Thomas Bernhard

Contact: 0479 45 23 14 of helene@degroeipraktijk.be