Marit Vanderwegen

Bachelor in ethiek en talen aan Groep T te Leuven
Getuigschrift Jongercoaching te Mechelen

Jij en je belangrijke relaties: je gezin, familie, vrienden, …
Jouw sociale vaardigheden: communicatievaardigheden, omgaan met conflicten, …
Jouw emoties: hoe ga je om met verlieservaringen in jouw leven (echtscheiding, verlies van vrienden, verhuis, verlies van dromen, omgaan met teleurstelligen, …)
Zelfzorg: heb je een stevig vangnet? Bij wie kan je terecht?

Als gezins- en jongerencoach ben ik binnen en buiten de Groeipraktijk vooral bezig met:

 • Kiezen: jij en jouw ontwikkeling: worden wie je bent!
  Wie ben jij? Wat zijn jouw waarden? Jouw kwaliteiten? Wat geeft zin en betekenis aan jouw leven? Welk is jouw zelfbeeld? Wat is jouw passie? Welke richting wil jij uit in jouw leven? Op vlak van relaties, studies, werk, …
 • Studeren: jij en je studies: talent en inzet hand in hand!
  Je traject op school of in hogere studies. Studiekeuzes maken vanuit je sterktes en talenten. Studiebegeleiding; leren leren, leren plannen, …
 • Aanpakken: van dralen naar doen! Opruimen, ordenen, organiseren, …

Mijn talenten

 • Luisteren en begrijpen
 • Plannen en aanpakken
 • Zoeken en oplossen
 • Inlevingsvermogen en positief ingesteld
 • Vertrouwenspersoon

Mijn achtergrond

Het coachen van jongeren is geen vreemde situatie voor mij. Al 24 jaar zet ik me met hart en ziel in als moeder van vier jong-volwassenen, als pleegouder en als leerkracht binnen het secundair onderwijs. De ervaringen die ik in deze verschillende en uiteenlopende situaties heb opgedaan, vormen de basis van mijn kennis en vaardigheden om jongeren te begeleiden. Ook binnen de bijzondere jeugdzorg heb ik bagage vergaard om met de juiste insteek jongeren een luisterend oor te bieden en hen te begeleiden in het juiste traject.

Contact: 0476 22 24 09 of marit@degroeipraktijk.be