Marit Wevers

Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, specialisatie pediatrie
Vervolgopleidingen: psychomotoriek en remedial teaching
Pediatrisch kinesitherapeut

Als kinesitherapeut houd ik me onder andere bezig met:

  • Zoeken: op welk niveau het probleem zich situeert aan de hand van een intake gesprek, klinisch onderzoek en observaties
  • Ontwikkelen: stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling, van baby tot en met adolescent
  • Bewegen: het kind is dagelijks continu motorisch in de weer. Dit gaat van groot motorische bewegingen (klimmen, klauteren, vallen en weer opstaan) tot de fijn motorische bewegingen (schrijven, vouwen, knippen, …)
  • Samenwerken: met het kind en zijn omgeving
  • Ervaren: kinderen laten leren door het opdoen van ervaringen. Het ervaren van het eigen lichaam en de bewegingen die het kan uitvoeren, …

Mijn talenten

  • Empatisch
  • Leergierig
  • Doelbewust
  • Sensitief

Mijn achtergrond

Ik ben afgestudeerd in 2017 als master in de Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met als specialisatie pediatrie. Hierna heb ik werkervaring opgedaan in het brede spectrum van de pediatrische revalidatie (o.a. kinderen met neurologische aandoeningen zoals Cerebral Palsy, ontwikkelingsachterstand, psychomotorische problematiek, …) en een jaarcursus psychomotoriek en remedial teaching bij kinderen vervolledigd.

Naast mijn werk in de praktijk ben ik deeltijds aan de slag als kinesitherapeut in het Centrum voor Ambulante Revalidatie “Antenne 3000” in Leuven. Hier werk ik in een multidisciplinair team aan de revalidatie van kinderen met Autisme en/of ADHD.

Ik hou van bewegen en het effect ervan op het denken, voelen en doen van het kind interesseert mij mateloos. Hen stimuleren om te groeien door middel van beweging is mijn passie.

Contact: 0479 06 07 78 of marit.wevers@degroeipraktijk.be