Riet Van Dessel

Mediator

Als mediator, erkend familiaal en sociaal bemiddelaar, begeleid ik gesprekken gericht op het sluiten van overeenkomsten tussen mensen met een onderling conflict. Dankzij bemiddelingen kunnen meningsverschillen en tegengestelde belangen namelijk opgelost worden. Een bemiddelaar neemt zelf geen beslissingen, maar begeleidt het gesprek zodat de partijen zelf tot een oplossing komen.
Een bemiddelaar is neutraal en meerzijdig partijdig. Bemiddelingsgesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

Engagementsinzet in vzw Open Thuis sedert 1985.

Deze vragen zijn voor mij van groot belang:

  • Leven: hoe kunnen we overeenkomsten vinden die gericht zijn op de toekomst en in harmonie met het verleden? Hoe kunnen ex-partners elkaar vinden in hun gedeeld ouderschap voor de kinderen? Hoe kunnen onderling heel verschillende mensen op de werkvloer samenwerken? Hoe kunnen we omgaan met de conflicten die in het verleden zijn ontstaan, zodat ieders verhaal en waarheid worden gehoord?
  • Voelen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedere persoon respect, begrip en betekenis krijgt?
  • Zorgen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat elke oplossing een win-win-overeenkomst is? Hoe kunnen we de kinderen betrekken in de opmaak van het ouderschapsplan?

Mijn talenten

Als stille helper, bruggenbouwer en vertrouweling kan ik je daarbij helpen.

Mijn achtergrond

Maatschappelijk werker, studies aan het Hoger Instituut voor Maatschappelijk en Cultureel Werk te Brussel (1973).

Relevante opleidingen: Gezinswetenschappen Universiteit Diepenbeek ( 1977-1978), Contextueel denken Interactieacademie Hove Familiaal bemiddeling(2006), Burenbemiddeling (2006), Sociaal bemiddeling (2014), Jeugdhulpbemiddeling Postgraduaat contextueel bemiddelen (2015).

Professionele inzet: gewerkt in een sociaal- culturele gezinsorganisatie – provincie Limburg (1974-1981), in een psycho medisch sociaal begeleidingscentrum voor buitengewoon onderwijs (1982-1990) te Leuven, in een VAPH setting voor volwassenen te Leuven sedert 1990.

Contact: 0468 31 20 12 of riet@degroeipraktijk.be
Ondernemersnummer: 0505.863.710