Silke zal vanaf 1 september 2020 niet meer actief betrokken zijn als therapeut. Ze last tot minstens 1 september 2021 een tijdelijke pauze in en neemt bijgevolg geen nieuwe aanmeldingen meer aan.

Silke De Ridder

Klinisch en gezondheidspsycholoog – Optie kinderen en adolescenten (KU Leuven)

Als klinisch psycholoog ben ik in de Groeipraktijk vooral bezig met de domeinen:

  • Voelen: psychologische begeleiding en coaching rond gedrags- en emotionele problemen, angsten, stemmingsproblemen (bv. depressie), rouw, …
  • Zoeken: psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, aandacht, gedrag, emotie)
  • Spelen: spelobservatie, speltherapie, spelontwikkeling, het ontwikkelen van sociale vaardigheden
  • Zorgen: opvoedingsadvies

Mijn talenten

  • Oplossingsgerichte denker
  • Geëngageerd
  • Houdt van een uitdaging
  • Zorgzaam denkend

Mijn achtergrond

In juni 2017 behaalde ik mijn Master Klinische en gezondheidspsychologie,
optie kinderen en adolescenten, aan de KU Leuven. Ik ben erg geïnteresseerd
in het werken met jonge kinderen, werken rond hechting en dit binnen een
gedragstherapeutisch kader. Daarom volgde ik reeds de opleiding “mobiele
gedragstherapie” bij de VVGT en start ik in september 2019 met een nieuwe
opleiding gericht op kinderen tussen 0 en 5 jaar (Infant Mental Health,
KU Leuven). In de toekomst zou ik me graag verder bijscholen door middel van
een vierjarige therapeutenopleiding.

Binnen mijn jarenlange engagement binnen jeugdwerkingen en mijn eerste job
in de jeugd- en gehandicaptenzorg, kon ik uitgebreid oefenen op het in
gesprek gaan met kinderen. Ik verfijnde er mijn klinische blik, leerde
creatieve en dagdagelijkse oplossingen te vinden voor probleemgedrag en
ondersteunde verschillende kinderen in hun groeiproces. Momenteel werk ik
binnen het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen waarbinnen ik mij focus op
het diagnostisch handelen.

Een succesvolle begeleiding of therapie start ook in de Groeipraktijk met
een samen “op weg gaan”: we staan uitgebreid stil bij hoe jij als cliënt
naar jouw problemen en sterktes kijkt en betrekken hier ook steeds je
context bij. Samen zoeken we naar (andere) manieren van kijken naar of
omgaan met de problemen en versterken we wat goed loopt. Een veilige plek
bieden en discreet maar transparant communiceren, zijn daarbij essentieel.