Cognitieve training

Bevragen en uitdagen van overtuigingen en mindset

Hoe werken gedachten en zijn ze te vertrouwen? Welke gedachten zijn helpend en welke werken net saboterend en belemmerend? Ons feilbaar denken onder de loep genomen.

Casus: Cognitief gedragstherapeutisch werken

Meisje van 17, vermoedelijk hoogsensitief, blokkeerde op het geven van presentaties voor de klas. Het was heel duidelijk dat ze perfectionistisch was en faalangst had ontwikkeld.
Daarnaast zag ik ook heel veel betrokkenheid, een groot rechtvaardigheidsgevoel, sterke verbale mogelijkheden en een sterk ontwikkeld empatisch vermogen.

Enerzijds werd er een heel concreet stapsgewijs proces uitgestippeld waarin ze de kans kreeg om zichzelf uit te dagen op dit vlak, maar dan wel binnen een veilige context.
Bv: eerst de presentatie oefenen voor mensen die ze vertrouwt en kent, daarna eventueel via vooraf opgenomen filmpje, nadien individueel voor de leerkracht zonder oogcontact enz…

Anderzijds kregen we heel wat duidelijkheid door te werken met het 5 G-schema.
Wanneer is de angst ontstaan? Wat gebeurde er toen (Gebeurtenis)? Wat dacht ( Gedachte) en voelde ze (Gevoel)? Hoe gedroeg ze zich (Gedrag)? Hoe reageerden de anderen (Gevolg)?

Bleek dat ze vooral angst had voor wat de anderen zouden kunnen denken, angst om er niet meer bij te horen wanneer ze zou blokkeren. Ze dacht immers dat ze de enige was voor wie presenteren zo spannend was. Ze ontwikkelde dus stilaan angst voor de angst.
Deze angst werd versterkt door de reactie van enkele leerlingen op een slechte presentatie van een andere klasgenoot.

Door haar bewust te maken van haar niet- helpende gedachten, door het verkennen van helpende gedachten geraakten we al een heel stuk verder.
Bovendien werd ze ook aangemoedigd om haar sterktes te gebruiken en in gesprek te gaan met die klasgenoten. Zo kon ze enerzijds opkomen voor diegene die onheus benaderd werd, anderzijds kon ze haar kracht tonen door eerlijk te durven zijn over haar kwetsbaarheid en onzekerheid. De opdracht was om hulp te vragen aan die klasgenoten. Dit hielp haar om helpende gedachten te genereren.

Het resultaat was dat ze op enkele weken tijd veel meer zelfvertrouwen had en de presentaties als een uitdagend groeiproces kon beleven, met steun van haar klasgenoten.