Systeemdenken

Mensen maken deel uit van verschillende sociale systemen: netwerken van mensen waar ze een band mee voelen. Binnen zo’n netwerk beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen in onze omgeving. Bij probleemgedrag zoeken we eerst naar de betekenis achter het gedrag van deze persoon in zijn/haar context. We kijken hoe bepaalde ideeën zijn gegroeid binnen de (familie)geschiedenis en gaan daarna, mede vanuit dit bredere beeld, op zoek naar mogelijke oplossingen en andere manieren van kijken.

Casus

Y. is een jongen uit het lager onderwijs die sinds 3 jaar in België woont. Hij werd aangemeld met een taal- en spraakachterstand. In de logopedische behandeling staat hij centraal in een netwerk van verschillende culturen, talen, familie, hulpverleners, etc.
Deze complexe realiteit biedt de mogelijkheid om exponentieel te kunnen helpen waar nodig en op meerdere domeinen (vb. taal, spraak, socio-emotioneel). Met toewijding als sleutelwoord voor de kwaliteit van de therapeutische relatie zijn we samen in staat om de impact factor te vergroten.