Ervaringsgericht

Ervaringsgericht leren

Op zoek naar bewegen en gewaarworden.

Al doende leert men. Vanuit beweging en gewaarwording in het moment zelf, komen nieuwe inzichten en daardoor ook nieuwe vaardigheden tot ontwikkeling.

Casus: Psychomotoriek

Een jongetje van de derde kleuterklas had moeite met het werken met een potlood, schaar, lijmstift, … Hij hanteerde een foute pengreep, durfde al eens te wisselen van hand. Verder was het nog moeilijk om schrijfpatronen vlot op papier te krijgen of eenvoudige vormen na te tekenen. De interesse in al het fijnmotorische ontbrak ook grotendeels. De zelfredzaamheid kwam hierdoor ook soms in gedrang, een jasje aandoen verliep duidelijk moeizamer als bij leeftijdsgenootjes. Buiten spelen is het liefste wat hij doet, ravotten en met de bal spelen. Van dieren weet hij alles, hij is een echte dierenvriend. Door hem te prikkelen via deze interesses en hem het plezier van een succes te laten ervaren, ontdekte hij welk handje het beste “werkt” en welk handje het beste “helpt”. Zo lukte het beetje bij beetje om fijnmotorische taakjes te oefenen en hier steeds beter in te worden.

Casus: Stemcoaching

Zowel de stemcoaching als de stemtherapie zijn in hoofdzaak gebaseerd op “Klankgeoriënteerd zingen en spreken” door toepassing van de Lichtenbergermethode. Basis zijn “lange-toon-oefeningen” (= aanhouden van 1 enkele toon, en dat op verschillende toonhoogten) om de stem en klankstructuur te begrijpen en te stimuleren. Zo wordt gezond “stemmateriaal” ontwikkeld om te gebruiken bij spreken en zingen.

Een klanksessie met Livia, Klara (VRT-radio), reportage in het raam van de Koningin Elisabethwedstrijd voor Zang 2011, mei 2011