Oplossingsgericht

Oplossingsgerichte gedragstherapie & coaching

Op zoek naar mogelijkheden en acties

Wij zien de persoon met een hulpvraag als expert van de eigen gevoelens en gedachten. We vertrekken vanuit zijn/haar deskundigheid om de gewenste toekomst te schetsen. We versterken wat er al werkt en creëren samen oplossingen.

Casus: Oplossingsgericht coachen

Een jonge vrouw met ASS vertelt overstuur over het slechte functioneringsgesprek met haar baas.
Ze voelt zich onbegrepen en is bang dat ze zal ontslagen worden.
Ze is boos over de feedback die ze gekregen heeft en vindt die onterecht.
Haar baas verwijst haar door naar een auti-coach. Ze heeft een grote ventilatienood.

Vanuit de klachten wordt er naar mogelijke doelen gezocht.
We zoeken uit wat er belangrijk is en wie.
Bijvoorbeeld: waar wil je naar toe?
Zou je graag concrete informatie willen hebben over de verwachtingen van jouw baas?
Zou je graag willen weten hoe je beoordeeld wordt en wat de gevolgen zijn?
Zou je graag hebben dat jouw baas geïnformeerd wordt over jouw ASS zodat hij er meer rekening mee kan houden?
Zou je graag willen nadenken over wat jij nodig hebt om beter te kunnen functioneren?

Het gaat over de aanwezigheid van oplossingen, niet over de afwezigheid van problemen.
Bijvoorbeeld: een gesprek over wat er nu al helpt om beter te kunnen functioneren.
Wanneer kan je je goed concentreren? Van wie krijg je duidelijke instructies? Hoe gaat dan dan precies? Wat wordt er verwacht, wanneer lukt dat?

We maken gebruik van de vaardigheden van de cliënt.
Bijvoorbeeld: Je werkt langzaam, maar ook erg nauwkeurig en nauwgezet. Jij haalt fouten meteen uit dossiers! Jij kan je erg lang concentreren. Je bent eerlijk en rechtuit. Waar liggen jouw troeven in jouw huidige job? Welke kwaliteiten kan je benutten om andere uitdagingen aan te gaan?

Oplossingsgerichte bemiddeling

Mentale spankracht wordt versterkt, levenslust en energie verhoogt, nachtelijk gepieker stopt als mensen, in onderling conflict, hun ruzies kunnen stopzetten.

Bemiddeling is beroep doen op een externe gespreksbegeleider zodat de partijen in conflict zelf hun eigen overeenkomsten kunnen maken.

Een bemiddelaar stelt zich neutraal op maar is meerzijdig partijdig.

Bij familiale bemiddeling kan een “echtscheiding onderlinge overeenkomst, EOT” worden ingediend binnen de regels van het wettelijk vereiste kader. Met speciale inzet op een ouderschapsplan: waarin kinderen kunnen betrokken worden in de opmaak.

De Groeipraktijk biedt ruimte voor serene gesprekken en tevens collega’s om kinderen hun stem te helpen uiten.

Casus 1: familiale bemiddeling

Anja en Peter hebben als ongehuwd koppel gedurende 15 jaar samengewoond en hebben twee kinderen Anna, 6 jaar en Dries 4 jaar.
Hun relatie is nu stopgezet. Ze raken er niet uit om samen de nodige regelingen te treffen voor de scheiding.
Voor de kinderen is een wettelijk ouderschapsplan vereist:

  • wie neemt beslissingen over schoolkeuze, hobby’s, gezondheid, …
  • waar verblijven ze wanneer
  • hoe de financiële bijdrage regelen?

Voor de inboedel is er ook een verdeling te doen.
6 ontmoetingen van elk 1,5 uur hebben geleid tot een bemiddelingsakkoord dat met de erkend mediator (bemiddelaar) aan de rechtbank ter homologatie kan worden ingediend.

Casus 2: sociale bemiddeling

Fernanda, een jonge alleenstaande vrouw, heeft een zware vorm van epilepsie. Zij wordt begeleid door een dienst Begeleid Wonen. Ze gaat graag naar het buurtcafe om een praatje te maken. Afgelopen cafebezoek kreeg ze een toeval van epilepsie. Bij een volgend cafebezoek werd haar door de cafe uitbater de toegang geweigerd.

1 ontmoeting van 1,5 uur hebben geleid tot een overeenkomst dat Fernanda zonder meer terug welkom is in het cafe. Door tussenkomst van de bemiddelaar kwam wederzijds begrip in plaats van kwaadheid aan bod.

Casus 3: familie herstelbemiddeling

Na de dood van de hoogbejaarde vader kon de matig verstandelijk gehandicapte zoon Jan terecht om te wonen in een VAPH woonst. Zijn twee broers hebben onderling al jaren geen contact meer. Ze zijn zo verschillend en hadden meermaals ruzie.

Toch blijven ze beiden op hun manier voor broer Jan graag zorgen. Omdat de leiding van de VAPH woonst een bewindvoerder wilde aanstellen voor de financies van Jan verzochten zij de vrederechter om dit in handen te geven van een professionele bewindvoering.

2 ontmoetingen van 1,5 uur hebben geleid tot toenadering tussen de twee broers zodat ze tezamen ten aanzien van vrederechter zich willen engageren om het beheer te doen met hun broer over zijn financies. Zodat ze geen professionele bewindvoering maar zelf familie engagement kunnen opnemen.