Op zoek naar sterktes en talenten

Casus: Toepassen waarderend onderzoek en metacognitie

Een 11-jarige jongen had moeite met lezen en leren ‘leren’. Hij beleefde geen plezier in het inoefenen van leesteksten of in het studeren. Door contact met de jongen zelf, ouders en leerkrachten was het duidelijk dat de jongen een vast denkkader (‘fixed mindset’) had opgebouwd over zijn kunnen op vlak van leren, in plaats van een ruimer denkkader (‘growth mindset’). Om dit te verkrijgen was het belangrijk om de jongen te belonen voor zijn inspanning en zijn leerproces. We zagen dat de jongen sterk was in voetbal. Sterktes zoals ‘groepsbeest’, ‘zichtbaar presteren’ en ‘beweger’ (naar de benoeming van sterktes van Luk Dewulf) kwamen naar voren. Door deze sterktes zo goed als mogelijk binnen te brengen in de logopedische sessies haalde de jongen meer motivatie en plezier uit lezen en leren ‘leren’.