Wij bieden kinesitherapie aan voor baby’s, kinderen en adolescenten.

Dit omvat testing en onderzoek alsook kinesitherapeutische revalidatie in kader van ASS, ADHD,DCD (dyspraxie), motorische ontwikkelingsachterstand..

 •     Heeft uw kind moeite met schrijven, kleuren, knippen, plakken of allerhande fijnmotorische taakjes?
 •      Lukt het aan- en uitkleden, veters binden of andere aspecten van zelfredzaamheid minder goed?
 •      Is de werkrichting onvoldoende aanwezig en kan het kind moeilijk kiezen met welke hand te werken of spiegelt het cijfers of letters? 

Indien u uw kind hierin herkent, kan deze baat hebben bij psychomotorische ondersteuning.

 Psychomotorische kinesitherapie

Onder psychomotoriek verstaan we onder meer grove en fijne motoriek, schrijfmotorische vaardigheden, lichaamsbesef, richtingsbeleving, ruimteopvatting, impulscontrole alsook de houdings- en bewegingsvaardigheid.

Wat houden de therapiesessies mogelijks in?

 • Verbeteren van fijnmotorische vaardigheden: knippen, plakken, kleuren, vouwen… 
 •  Verbeteren van grofmotorische vaardigheden: evenwicht, coördinatie, balvaardigheid… 
 • Opdrachtbegrip en spelvaardigheden
 • Zelfredzaamheid: aan- en uitkleden, veters binden…
 • Werken rond aandacht en concentratie, planning, organisatie alsook emotieregulatie, frustratiecontrole…
 • Lateralisatieoefeningen en werken rond richtingsmoeilijkheden
 • Visuomotoriek en ruimtelijk inzicht
 • Schrijfmotoriek: inoefenen van schrijfmotorische vaardigheden 
 • ontwikkelingsstimulatie 
 • rugschool: werken aan core-stability,bij rugpijn/rugklachten door o.a. houdingscorrectie en oefentherapie
 • aanbod van typles volgens typ10-cursus
 • leren omgaan met stress en spanning door o.a. relaxatietechnieken om beter te leren ontspannen zoals ademhalingsoefeningen, meditatie, kinderyoga, bodyscan, progressieve relaxatie…
 • zintuiglijk aspect van het kind in kaart brengen
 •  

Psychomotorisch onderzoek

Tijdens een psychomotorisch onderzoek worden onder andere de motorische vaardigheden (fijne en grove motoriek), het lichaamsschema, de visueel-ruimtelijke vaardigheden en de schrijfmotoriek onderzocht aan de hand van meerdere testen. Dit is belangrijk om moeilijkheden in kaart de brengen en behandelprogramma op te stellen. 

Het psychomotorisch onderzoek wordt uitgevoerd in één tot twee sessies van telkens maximaal 1,5u (afhankelijk van de leeftijd, het werktempo en het concentratievermogen van het kind).

Na afloop worden de resultaten grondig met de ouders besproken en indien goedkeuring met de school en indien aanwezig andere betrokken disciplines.
Onderzoek en therapie worden terugbetaald via een voorschrift met vraag voor kinesitherapie.