Psychomotorisch onderzoek

Tijdens een psychomotorisch onderzoek worden o.m. de motorische vaardigheden, het lichaamsschema, de visueel-ruimtelijke vaardigheden en de schrijfmotoriek onderzocht aan de hand van meerdere testen.

Het psychomotorisch onderzoek wordt uitgevoerd in één tot twee sessies van telkens maximaal 1,5u (afhankelijk van de leeftijd, het werktempo en het concentratievermogen van het kind).

Na afloop worden de resultaten grondig met de ouders besproken.

Onderzoek en therapie worden terugbetaald via een voorschrift kiné.

Psychomotorische therapie

Onder psychomotoriek verstaan we de grove en fijne motoriek, het lichaamsbesef, de richtingsbeleving en ruimteopvatting alsook de houdings- en bewegingsvaardigheid.

  • Heeft uw kind bijv. moeite met schrijven, kleuren, knippen, allerhande fijnmotorische taakjes?
  • Lukt het aankleden, veters binden of andere aspecten van zelfredzaamheid minder goed?
  • Is de werkrichting onvoldoende aanwezig en kan het moeilijk kiezen met welke hand te werken?

Dan kan uw kind baat hebben aan extra psychomotorische ondersteuning.

Onderzoek en therapie worden terugbetaald via een voorschrift kiné.