Het gaat herkenbaar klinken, gelukkige mensen hebben meer veerkracht, voelen zich betrokken bij de missie van hun organisatie, en zijn zelf bron van positieve emoties.

En geluk is geen toeval, maar stoelt op gezonde mentale gewoonten die aan te leren zijn. Rituelen en gedrag dat mensen doet openbloeien (flourishen) vind je in 6 categorieën, afgekort PERMA+V:

  • Positive emotions
  • Engagement (flow/bevlogenheid)
  • Relations
  • Meaning
  • Accomplishment
  • + Vitality (waar op dit moment het meest wordt op ingezet, beweging en voeding)

Door op elk van deze aspecten te trainen verbinden we de Purpose van mensen met die van de organisatie. Het is een heel systemische aanpak en raakt mensen in de diepte, hun relaties verbeteren, globaal welbevinden, zelfs hun privéleven.

Wil je zelf ook floreren? Je team? Je organisatie?

Meer info op www.purposeplus.com. Voor vragen kunt u telefonisch of per mail terecht bij: Inge De bruyn