Joeri Huysmans

Klinisch Psycholoog (optie kinderen – jongeren – gezinnen), Psychotherapeut in opleiding (beide aan de KULeuven)
Bijkomende specialisatieopleidingen in ‘gezinsbegeleiding’ (Interactieacademie) en ‘psychodiagnostiek’ (Thomas More)

Als klinisch psycholoog en psychotherapeut in opleiding, ben ik in de Groeipraktijk vooral bezig met de domeinen:

  • Voelen: psychotherapie rond gedrags- en emotionele problemen, angsten, stemmingsproblemen (bv. depressie), rouw, …
  • Zoeken: psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, aandacht, gedrag, emotie)
  • Spelen: spelobservatie, speltherapie, spelontwikkeling, sociale vaardigheden
  • Zorgen: opvoedingsadvies, gezinsbegeleiding

Mijn talenten

  • Inlevingsvermogen
  • Zorgzaamheid
  • Reflectief vermogen (analytisch en intuïtief)

Mijn achtergrond

Binnen mijn werk in de Jeugd- en gehandicaptenzorg, kon ik de voorbije jaren uitgebreid oefenen op het in gesprek gaan met kinderen, jongeren en gezinnen. Ik kon er mijn “klinische blik” verfijnen en samen met cliënten op zoek gaan naar het waarom van hun gedrag en mogelijke oplossingen voor probleemgedrag. Ook nu nog, meer dan 10 jaar later, blijft de fascinatie voor mensen, hun gedrag en hun talenten groot.

Een succesvolle begeleiding of therapie start ook in de Groeipraktijk met een samen “op weg gaan”: we staan uitgebreid stil bij hoe jij als cliënt naar jouw problemen en sterktes kijkt en betrekken hier ook steeds je context bij. Samen zoeken we naar (andere) manieren van kijken naar of omgaan met de problemen en versterken we wat goed loopt. Een veilige plek bieden en discreet maar transparant communiceren, zijn daarbij essentieel.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 791115116

Contact: 0489 98 38 31 of joeri@degroeipraktijk.be