Joeri Huysmans

Klinisch Psycholoog: optie kinderen – jongeren – gezinnen (KULEUVEN)
Psychotherapeut (PEV Gedragstherapie – KULEUVEN)
Bijkomende specialisatieopleidingen:
     ‘Gezinsbegeleiding’ (Interactieacademie)
      ‘Klinische psychodiagnostiek’ (KULEUVEN)

     EMDR-practitioner in opleiding (INTEGRATIVA)

 Als klinisch psycholoog en psychotherapeut ben ik in de Groeipraktijk vooral bezig met de domeinen:

  • Voelen: psychotherapie rond gedrags- en emotionele problemen, angsten, stemmingsproblemen (bv. depressie), rouw, …
  • Zoeken: psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie, aandacht, gedrag, emotie)
  • Spelen: spelobservatie, speltherapie, spelontwikkeling, sociale vaardigheden
  • Zorgen: opvoedingsadvies, gezinsbegeleiding

Mijn talenten

  • Inlevingsvermogen
  • Zorgzaamheid
  • Reflectief vermogen (analytisch en intuïtief)

Mijn achtergrond

Ik startte in 2005 in de Jeugd- en gehandicaptenzorg en kon daar tijdens een tiental jaren, in verschillende functies, uitgebreid oefenen op het in gesprek gaan met kinderen, jongeren en gezinnen. Ik kon er mijn “klinische blik” verfijnen en samen met cliënten op zoek gaan naar het waarom van hun gedrag en mogelijke oplossingen voor probleemgedrag. In 2018 maakte ik de overstap naar Therapeutisch Atelier (dagbehandelingseenheid Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZ Sint Maarten in Mechelen). Ik bied daar, samen met heel wat collega’s, ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen.  De fascinatie voor mensen, hun gedrag en hun talenten blijft nog steeds erg groot.

Een succesvolle begeleiding of therapie start ook in de Groeipraktijk met een samen “op weg gaan”: we staan uitgebreid stil bij hoe jij als cliënt naar jouw problemen en sterktes kijkt en betrekken hier ook steeds je context bij. Samen zoeken we naar (andere) manieren van kijken naar of omgaan met de problemen en versterken we wat goed loopt. Een veilige plek bieden en discreet maar transparant communiceren, zijn daarbij essentieel.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 791115116
Contact: 0489 98 38 31 of joeri@degroeipraktijk.be