Spelen

Sociale vaardigheidstraining

 • Vindt uw kind het moeilijk om op een juiste manier te reageren als iemand boos op hem/haar is?
 • Durft hij/zij geen “nee” te zeggen uit angst voor reactie van anderen?
 • Heeft uw kind weinig vriendjes en weet hij/zij niet goed hoe vriendschappen te sluiten?
 • Kan uw kind niet goed aangeven wat hij/zij denkt of voelt?
 • En toont hij/zij dit vooral door boos te worden?

Wanneer dit herkenbaar voor uw kind is, kan een sociale vaardigheidstraining misschien helpen!

Bij onze sociale vaardigheidstraining gebruiken we de methode Samen leren spelen met Tim en Flapoor. Dit is een methode bedoeld voor kinderen (5-10 jaar) die problemen hebben in de omgang met andere kinderen. Met deze training leren kinderen nieuwe vaardigheden en wordt het sociale inzicht vergroot, wat leidt tot betere sociale gewoontes. Met de figuren Tim en Flapoor worden de verschillende sociale vaardigheden op speelse wijze en met behulp van allerlei knutsel- en spelmateriaal geoefend. Door in een kleine groep en spelenderwijs te oefenen met sociaalvaardig gedrag doen kinderen positieve leerervaringen op en wordt het zelfvertrouwen vergroot.

We werken met groepen van minimaal twee en maximaal zes kinderen. Op deze manier kunnen ze actief aan de slag met de aangeboden leerstof en worden ze intensief begeleid. Een ander voordeel is dat kinderen veel kunnen leren uit elkaars gedrag en omgang met anderen.

Dit programma is geschikt voor kinderen die:

 • teruggetrokken en verlegen zijn;
 • een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebben;
 • het moeilijk vinden om zich aan spelregels te kunnen houden of in een spel erg bepalend zijn;
 • moeite hebben met grenzen;
 • gepest worden of zelf pesten;
 • angst hebben om vragen te stellen;
 • moeilijk vrienden maken en/of behouden;
 • moeilijk kunnen omgaan met conflicten en afwijzing.

Tim en Flapoor spelen een belangrijke rol in deze training. Zij introduceren steeds nieuwe thema’s waar de kinderen actief en spelenderwijs aan de slag mee gaan, door middel van invulblaadjes, spelletjes en rollenspellen. Op deze manier worden kinderen aangezet om na te denken over zichzelf en hun gedrag. Alternatieven worden aangereikt en er wordt geoefend zodat de kinderen ermee vertrouwd geraken.

We verwachten van de kinderen dat ze thuis regelmatig oefenen met de vaardigheden die ze tijdens een bijeenkomst hebben geleerd. Zo blijft het immers beter hangen en is de kans op spontane toepassing groter. Daarom krijgen ouders na elke sessie een helpersbrief, waarin vermeld staat wat er die sessie is gedaan en welke vaardigheid we hebben behandeld. Hierin staat ook uitleg over de thuisopdracht.

Een traject bestaat uit negen sessies van telkens 1,5 uur. De laatste sessie zal een feestelijke sessie zijn waarbij alles nog eens herhaald wordt. Deze duurt twee uur.

De kostprijs bedraagt 300 euro, inclusief materiaal.

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Joeri Huysmans