Spreken

Op zoek naar logopedie?

Articulatiemoeilijkheden

 • Heeft je kind moeite om bepaalde klanken te verwerven?
 • Merkt de school op dat je kind niet steeds even goed verstaanbaar is?
 • Heb je de indruk dat leeftijdsgenootjes beter spreken?
 • Vragen mensen je kind vaak om nog eens te herhalen?
 • Heeft je kind een tijdelijke gehoorsdaling gehad of nu nog?

Een logopedist(e) gaat je kind helpen om in kleine stapjes de juiste klanken te leren produceren.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Inge de Bruyn

Articulatietraining

 • Word je spraak beïnvloed door dialectische klanken?
 • Kan je spraak wel pittiger?
 • Klinkt je /s/ niet altijd zuiver?
 • Ben je niet altijd even goed verstaanbaar?
 • Moet je vaak spreken voor een grote groep of voor een grote klas?
 • Heb je soms moeite met luid spreken of roepen “op een juiste manier”?

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Inge de Bruyn

Afwijkende mondgewoonten

 • Slikt je kind nog met de tong tegen de onderlip?
 • Ademt je kind door de mond en staat zijn mondje vaak open?
 • Duimt het kind nog op de leeftijd van 5-6 jaar?
 • Staan de tanden van je kind in gesloten positie toch in een boogje open?
 • Merk je vaak nog contact tussen onderlip en tong op de leeftijd van 4-5 jaar?
 • Slaapt je kind met mondademing?
 • Werd aangeraden om voor de aanvang van een orthodontische begeleiding logopedie te volgen?

De logopedist(e) helpt je kind om goede mondgewoonten aan te leren. Een accurate lipsluiting, neusademen en de juiste tongspanning helpen bij de vorming van harmonische gelaatstrekken en correcte tandenstand. Orthodontie kan op deze manier eventueel voorkomen worden of efficiënter verlopen.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Inge de Bruyn

Lees- en/of schrijftherapie

 • Ondervindt uw kind blijvende problemen bij de automatisering van het lezen en/of spelling?
 • Heeft uw kind een traag leestempo, moeite met foutloos lezen, leesbegrip of heeft uw kind geen motivatie om nog te lezen?
 • Geraken spellingregels moeizaam geautomatiseerd?
 • Blijft uw kind fonetisch schrijven?
 • Is het leren lezen en spellen in vreemde talen, zoals Frans en Engels, een nieuwe uitdaging?

Rekentherapie

 • Heeft uw kind het lastig met algemeen rekenzicht zoals de waarde van cijfers in een getal, het lezen en schrijven van getallen, inzicht in breuken, maateenheden, enz?
 • Is het moeilijk om abstracte rekentaal en rekenvraagstukken om te zetten naar een concrete bewerking?
 • Heeft uw kind moeite met hoofdrekenen, cijferen en het volgen van procedures?
 • Geraken splitsingen, maal- en deeltafels niet geautomatiseerd?
 • Zijn ruimtelijk inzicht en oriëntatie een uitdaging voor uw kind? Zoals bv. bij kloklezen, meetkunde het interpreteren van kaarten, tabellen, enz.
 • Geeft uw kind steevast aan dat rekenen niet meer leuk is of is uw kind onzeker als het op rekenen aankomt?

Via onderzoek schetsen we een beeld van enerzijds moeilijkheden, maar tevens mogelijkheden en sterktes.
Nadien zoeken we in overleg met alle betrokkenen de beste aanpak en hulpmiddelen voor uw kind.
We leren tips en tricks, strategieën en technieken aan met als doel een blij lerend kind vol vertrouwen in zichzelf en de mensen om zich heen te ontwikkelen.

Stemcoaching

Stemcoaching streeft naar het maximaal ontwikkelen van jouw persoonlijke stemmogelijkheden. Het vertrekpunt is een gezonde stem.

Werkvorm: individuele sessies en workshops in kleine groepen (maximaal 6 personen).

Tarieven:

 • Stemcoaching (duur sessie zelf te bepalen, max 2u): 25 euro / 30 min, 50 euro / 60 min, …

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Livia Cuypers

Stemtherapie

Stemtherapie beoogt eveneens het maximaal ontwikkelen van je stemmogelijkheden, maar het vertrekpunt is een stemprobleem dat via een stemonderzoek in kaart gebracht wordt. In stemtherapie gaat veel aandacht naar de balans tussen stembelasting en stembelastbaarheid door het toepassen van stemzorg. Daarnaast ligt het accent op het afleren van verkeerde stemgewoonten en het aanleren van efficiënt stemgebruik. Zo kunnen eventuele stemletsels verdwijnen of kleiner worden, of worden ze gewoon minder een hindernis bij spreken of zingen. Voor stemtherapie is een voorschrift van een Neus-Keel-Oor-arts nodig.

Werkvorm: individuele sessies

Tarieven:

 • Stemtherapie (1 sessie = 30 min): 22,05 euro / 30 min, waarvan 16,54 euro (= 75%) terugbetaald door het ziekenfonds

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Livia Cuypers

Spraak- en taalvertraging

 • Je kleuter begint erg laat met praten en je hebt de indruk dat hij er op zijn eentje moeilijk mee vordert.
 • Je merkt een kloof tussen de communicatieve behoefte van je kind en wat zijn spraak-en taalontwikkelingsniveau hem daarin toelaat.
 • Je kind wijst opvallend vaak dingen aan om iets van je gedaan te krijgen.
 • Op de leeftijd van 3 jaar zijn er nog geen zinnetjes van 3-4 woorden te bespeuren.
 • De woordenschat blijft beperkt tot enkele woordjes en je maakt je zorgen.

De logopedist(e) kijkt het spraak-en taalniveau van je kleuter na en geeft zo nodig taaltherapie. Ze begeleidt je in het taalstimuleren van je kind en bespreekt regelmatig de vorderingen. Zo nodig wordt er interdisciplinair gewerkt.

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Kaat Schroeven

 

Neurogene spraak- en taalstoornissen

 • Afasie – Dysartrie – Verbale apraxie – Rechter Hemisfeer Communicatiestoornissen
 • Heeft u of een familielid recent een CVA gehad?
 • Heeft u of een familielid moeite met spreken en/of verstaan?
 • Heeft u of een familielid moeite om met de omgeving te communiceren?
 • Bent u of is een familielid snel vermoeid bij het communiceren?
 • Kampt u of een familielid met moeilijk te verklaren gevoelens?
 • Voelt u of een familielid zich geïsoleerd omdat u zich niet goed meer kan uitdrukken?
 • Zijn er voor u of een familielid ingrijpende veranderingen gebeurd op vlak van levenskwaliteit?

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Lotte Stroobants of Lien Decabooter