Zoeken

Intelligentieonderzoek

  • Kan uw kind op school niet goed meekomen?
  • Vraagt u zich af wat u van uw kind mag en kunt verwachten?
  • Twijfelt u of het reguliere onderwijs wel de juiste keuze is voor uw kind?
  • Overweegt u een stap naar het buitengewoon onderwijs?
  • Verveelt uw kind zich in de klas?
  • Zijn er vermoedens van hoogbegaafdheid?

Een intelligentieonderzoek zou kunnen helpen om deze vragen te beantwoorden.

Het is ook mogelijk dat een logopedist een intelligentieonderzoek nodig heeft in het kader van terugbetaling voor een taalstoornis. Daarnaast vragen kinderpsychiaters regelmatig om een intelligentieonderzoek te doen, aanvullend op het onderzoek voor ADHD, ASS, …

Wij gebruiken het meest gebruikte instrument op vlak van intelligentieonderzoek, namelijk de WISC. Wanneer er een andere test gebruikt zou moeten worden, zijn er mogelijkheden bespreekbaar. Een intelligentieonderzoek kost 250,00 euro. Dit is inclusief intakegesprek, afname onderzoek, scoring, verslaggeving en adviesgesprek.

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Joeri Huysmans