Leren

Lees- en/of schrijftherapie

 • Ondervindt uw kind blijvende problemen bij de automatisering van het lezen en/of spelling?
 • Heeft uw kind een traag leestempo, moeite met foutloos lezen, leesbegrip of heeft uw kind geen motivatie om nog te lezen?
 • Geraken spellingregels moeizaam geautomatiseerd?
 • Blijft uw kind fonetisch schrijven?
 • Is het leren lezen en spellen in vreemde talen, zoals Frans en Engels, een nieuwe uitdaging?

Rekentherapie

 • Heeft uw kind het lastig met algemeen rekenzicht zoals de waarde van cijfers in een getal, het lezen en schrijven van getallen, inzicht in breuken, maateenheden, enz.?
 • Is het moeilijk om abstracte rekentaal en rekenvraagstukken om te zetten naar een concrete bewerking?
 • Heeft uw kind moeite met hoofdrekenen, cijferen en het volgen van procedures?
 • Geraken splitsingen, maal- en deeltafels niet geautomatiseerd?
 • Zijn ruimtelijk inzicht en oriëntatie een uitdaging voor uw kind? Zoals bv. bij kloklezen, meetkunde het interpreteren van kaarten, tabellen, enz.
 • Geeft uw kind steevast aan dat rekenen niet meer leuk is of is uw kind onzeker als het op rekenen aankomt?

Via onderzoek schetsen we een beeld van enerzijds moeilijkheden, maar tevens mogelijkheden en sterktes. Nadien zoeken we in overleg met alle betrokkenen de beste aanpak en hulpmiddelen voor uw kind.
We leren tips en tricks, strategieën en technieken aan met als doel een blij lerend kind vol vertrouwen in zichzelf en de mensen om zich heen te ontwikkelen.

Mindsettraining

 • Vindt uw kind het moeilijke om uitdagingen aan te gaan?
 • Durft uw kind niet snel iets nieuws te ondernemen door de angst dat hij iets niet zal kunnen?
 • Geeft uw kind snel op?
 • Verliest uw kind zijn motivatie voor school?
 • Is uw kind hoogbegaafd en wil hij geen verrijkingsstof of extra moeilijke opdrachten uitvoeren?

Dan zou een mindset-training kunnen helpen! Ook werken wij regelmatig op mindset tijdens onze therapieën. Vraag naar de mogelijkheden bij uw professional.

Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Ze leren dagelijks bij en doen dit met volle overgave. Ze zijn niet bang om fouten te maken en geven niet op. Soms verliezen kinderen hun motivatie wanneer het moeilijker wordt. Dat kan zowel op school als in een andere omgeving zijn. Wanneer iets makkelijk is en goed gaat zijn kinderen zelfzeker, maar wanneer ze worden uitgedaagd om meer uit zichzelf te halen, willen ze het liefst er zo snel mogelijk mee stoppen. De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom.

De term mindset staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf en over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij kan er onderscheid gemaakt worden tussen een vaste mindset en een groeimindset. Mensen met een vaste mindset geloven bewust of onbewust dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Jouw intelligentie staat vast en hiermee zul je het moeten doen. Mensen met een groeimindset geloven daarentegen dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren, ontwikkelen en dús slimmer worden. Talenten zijn het startpunt en je kunt steeds blijven groeien door je best te doen en ervaringen op te doen.

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Joeri Huysmans