Psychotherapie

De psycholoog kan hulp bieden voor o.m. volgende problemen:

  • Gedragsproblemen
  • Aandachts- en concentratieproblemen
  • Emotionele problemen
  • Interactieproblemen
  • Problemen binnen het gezin
  • Ontwikkelingsproblemen

Meestal wordt er met het kind alleen gewerkt, maar er kan ook geopteerd worden om met u als ouder aan de slag te gaan. Mogelijk wordt er gekozen voor een combinatie van ouder- en kindtherapie. Welke vorm de therapie zal aannemen hangt grotendeels af van de problematiek van het kind/gezin.

Voor vragen kunt u telefonisch of per mail terecht bij:
Joeri Huysmans